Bezpieczeństwo

I. Postanowienia Ogólne
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez PNN Pharmaceuticals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Wilczak 18H/16 61-623 Poznań, o numerze NIP: 972-119-14-20, oraz sposób ich przetwarzania.
II. Dane osobowe
pnn.com.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis pnn.com.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
III. Rodzaje i cel wykorzystania danych
Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do pnn.com.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. pnn.com.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.
Cookies (Ciasteczka)
pnn.com.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do pnn.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.
Wiadomości
pnn.com.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości pnn.com.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych pnn.com.pl.
Inne formularze
Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do pnn.com.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez pnn.com.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.
IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
pnn.com.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres info@pnn.com.pl
pnn.com.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
V. Zmiany Polityki Prywatności
pnn.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do pnn.com.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, pnn.com.pl będzie informować na stronach serwisu.
VI. Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, pnn.com.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu info@pnn.com.pl
INFORMACJA O ZBIERANIU I PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
Informujemy, że 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO.
W związku z tym rozpoczynamy proces gromadzenia zgód od Klientów na zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie ich danych osobowych. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego i z systemu umawiania wizyt w gabinecie takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w koncie poczty elektronicznej i te przekazane przez Państwa dobrowolnie w procesie zakładania konta.
Dane osobowe są zapisywane w plikach cookies.
Administratorem danych wskazanych w Państwa zgodzie na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych jest PNN PHARMACEUTICALS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krańcowa 79, 62-081 Przeźmierowo, KRS 0000317602, NIP 972-119-14-20 , info@pnn.com.pl, tel.: +48 61 816 20 53.
Celem zbierania danych jest możliwość przygotowania oferty handlowej oraz wystawienia faktury oraz realizacji dostawy.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• pracownicy PNN Pharmaceuticals w związku z realizacją obowiązków służbowych;
• firmy spedycyjno-transportowe, z którymi PNN Pharmaceuticals współpracuje w zakresie realizacji dostawy;
• podwykonawca realizujący wsparcie techniczne w zakresie prawidłowego działania systemu informatycznego użytkowanego przez firmę;
Przekazywaniu firmom spedycyjno-transportowycm podlegają następujące dane osobowe przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek prawa cywilnego lub spółek osobowych, lub osób prywatnych – klientów naszego e-sklepu:
a. imię i nazwisko, w przypadku firm: jeśli dane te są częścią nazwy przedsiębiorcy lub spółki przedsiębiorcy;
b. adres miejsca prowadzonej działalności – jeśli dotyczy;
c. lub adres miejsca dostawy towaru;
d. numer NIP – jeśli dotyczy;
Przedmiotowe dane osobowe są danymi jawnymi, dostępnymi w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przekazane dobrowolnie w trakcie składania zamówienia w e – sklepie , jednakże są one niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zezwalający na przetwarzanie niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tych danych lub stronę trzecią.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. Państwa dane osobowe nie są również wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji w sprawach Państwa dotyczących lub do profilowania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło zakończenie współpracy, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
•dostępu do danych;
•sprostowania danych;
•usunięcia danych;
•ograniczenia przetwarzania;
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
•przenoszenia danych;
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r
Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych
Sławomir Piotrowiak

Total Page Visits: 1357 - Today Page Visits: 1