Zamówienia


Regulamin


Regulamin sprzedaży PNN Pharmaceuticals.


§1

Formularz zamówień internetowych, dostępny pod adresem www.scagel.pl, prowadzony jest przez „PNN Pharmaceuticals” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000317602, NIP 972-119-14-20 zwaną w dalszej treści Regulaminu PNN Pharmaceuticals.

§2

Sprzedaż może być realizowana poprzez:
- złożenie zamówienia w formularzu na stronie www.pnn.com.pl,
- zamówienia pocztą e-mail,
- zamówienia telefoniczne pod numerem 698 33 49 15.

§3

Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i automatyczne przesłanie go do PNN Pharmaceuticals, sformułowanie zamówienia i przesłanie go drogą elektroniczną lub telefoniczne złożenie zamówienia.

§4

Zamówienia zostanie przyjęte pod warunkiem podania numeru telefonu i adresu e-mail do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

§5

Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

§6

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający może zrezygnować z realizacji całego zamówienia lub z brakujących pozycji.

§7

Zamówienia złożone: w dni robocze do godziny 18:00, w sobotę do godziny 15:00, w niedzielę do godziny 15:00 będą wysyłane w terminie do 3 dni roboczych.

§8

Koszty dowozu towaru ponosi nabywca chyba, że koszt zamówionych produktów przekroczy łączną sumę 80 PLN.

§9

Zapłata za zamówiony towar i dowóz dokonywana jest za pomocą przelewu na konto firmy PNN Pharmaceuticals lub przy odbiorze towaru. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić otrzymaną paczkę w obecności listonosza/kuriera. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności listonosza/kuriera sporządzić protokół reklamacyjny. Roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie będą rozpatrywane po okazaniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności listonosza/kuriera.

§10

Ceny produktów znajdujących się w cenniku i na stronach ofert specjalnych są cenami brutto (o ile nie podano inaczej).

§11

Oferta asortymentowa i produktowa jest aktualizowana w każdym dniu roboczym, w związku z czym cenami obowiązującymi są ceny przedstawione na stronie w dniu złożenia zamówienia.

§12

W sprzedaży hurtowej i detalicznej PNN Pharmaceuticals oferowane są wyłącznie produkty, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

§13

Ze względów technologicznych, z uwagi na zmianę sposobu pakowania, objętości itp. wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach może różnić się od wyglądu produktów dostępnych w sprzedaży.

§14

Zasady sprzedaży określone w niniejszym regulaminie w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie. Możliwe jest także wycofanie ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie. W przypadku ofert specjalnych i sprzedaży promocyjnej realizacja zamówień następuje do momentu wyczerpania się zapasów lub upływu czasu promocji.

§15

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu www.pnn.com.pl są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 'O ochronie danych osobowych'. Zgodnie z tą ustawą klienci PNN Pharmaceuticals mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§16

W oparciu o treść art. 558 Kodeksu cywilnego, strony umowy ustalają iż w związku z zakupem produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.

§17

Informacje dostępne na stronach internetowych PNN Pharmaceuticals nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie wystawienia faktury.

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§19

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną znajduje się w siedzibie PNN Pharmaceuticals oraz na stronie www.pnn.com.pl.