ADR


The centers that collect the ADR data in Poland


1. Wydział Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41
03-736 Warszawa
tel.: 22 492 11 00
fax: 22 49 21 109


2. Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków w Krakowie

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ

ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel./fax: 12 42 48 883


3. Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych w Poznaniu

Zakład Farmakologii Klinicznej, Instytut Kardiologii Akademii Medycznej

ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel./fax: 61 853 31 61


4. Ośrodek regionalny we Wrocławiu

Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

ul. Bujwida 44
50-345 Wrocław
tel.: 71 328 61 70
fax: 71 321 08 79


5. Regionalny Ośrodek Monitorujący Działania Niepożądane Leków Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel.: 91 466 16 05
fax: 91 466 16 00


The regional centers are not subject to Adverse Drug Reactions Monitoring Department and are not founded by the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products.
They cooperate with the Department voluntarily.